Глава на страницата

Меню

Съдържание

Пояснителен текст:

Преместете курсора на мишката върху заглавията на колонките на таблицата и го задръжте за около 1 секунда върху тях за да видите допълнителни обяснения за колонките

Глини
Име Цвят Шамот Температура Разсфасовка
Глина за точене бяла 0 мм 1000°-1300° 10 кг
Глина за точене бяла 0 мм 900°-1100° 10 кг
Глина за моделиране бяла 0,5; 1 и 2 мм 1000°-1300° 10 кг
Глина за точене червена 0 мм 1000°-1200° 10 кг
Глина за моделиране червена 0,5; 1 и 2 мм 1000°-1200° 10 кг
Глина за точене черна 0 мм 1000°-1160° 10 кг
Глина за моделиране черна 0,5; 1 и 2 мм 1000°-1160° 10 кг
Глина за точене жълта 0 мм 1000°-1160° 10 кг
Глина за моделиране жълта 0,5 и 1 мм 1000°-1160° 10 кг
Глина за точене цвят на кожа 0 мм 1000°-1200° 10 кг
Глина за моделиране цвят на кожа 0,5 и 1 мм 1000°-1200° 10 кг
Глина за моделиране "невероятна" глина 5 мм 1000°-1300° 10 кг
Глина за отливане бяла - на прах   960°-1100° 50 кг
Глина за отливане червена - на прах   960°-1100° 50 кг

Информация за страницата

Design

design | code Ivaylo Ignatov

Език

ExtraDiv1